Sunday, July 10, 2016

Masjid Raya Pondok Indah
Assalamu'alaikum Wr Wb


.